Marin Kompetens

dykning askoJag har mångårig erfarenhet av olika typer av marina forsknings- och utbildningsuppdrag och som en del av det marina entreprenörsnätverket Oblea kan jag hjälpa dig med:

  • Utbildning/fortbildning inom marinbiologi & ekologi
  • Intressanta föredrag inom marinbiologi. Jag har varit en uppskattad föredragshållare inom universitetsvärlden och i andra sammanhang, såsom skolor, föreningar och hos dykare.
  • Forskningsdykning och annan forskningsverksamhet.

 

Några uppdrag jag varit involverad i förutom min egen forskning inkluderar:

  • Seglande marinbiolog ombord på Ostindiefararen Götheborg
  • Kartering och fotografering av blåmusslor i Östersjön
  • Inventering av fauna i samband med utsättning av vågkraftverk.
  • Beståndsuppskattningar för övervakning av sjöstjärnan Acanthaster planci (Törnekrona) på Stora Barriärrevet.