Jens Bjelvenmark Fil Dr.

Jens IMG 4288Jag är ursprungligen från Uppsala men bor numera på Skaftö på västkusten.

Utbildade mig till marinbiolog vid James Cook University, Australien under åren 1994-1997, men har även läst vid Uppsala, Stockholms, Göteborgs, Lunds och Linköpings universitet.

Disputerade med en doktorsavhandling i fiskekologi med inriktning på beteendeekologi vid Göteborgs Universitet (Sven Lovén centrum för marina vetenskaper - Kristineberg) 2004.

Har även arbetat som forskningsdykare i både tropiska och tempererade vatten.

Efter att ha vidareutbildat mig till lärare så arbetar jag idag på Gullmarsgymnasiet som huvudsakligen biologi- och kemilärare på NA-programmet och den marinbiologiska spetsutbildningen.

Vid sidan av har jag även en en liten datasupportfirma som huvudsakligen riktar sig till privatpersoner och småföretag.

Kontakta mig.