Undervisning

jbteach2Sedan tonåren, då jag arbetade extra som tennistränare har jag gillat att undervisa och lära ut och jag arbetar sedan 2007 som lärare på Gullmarsgymnasiet i Lysekil. Jag har undervisat i närmare tio år på Göteborgs universitet och jag utvecklade tillsammans med Johan Modin distanskursen i fiskekologi som hölls vid institutionen för marin ekologi (numera Institutionen för marina vetenskaper). Jag har även undervisat i marin form- och biotopkunskap och populationsekologi vid samma institution. Dessutom har jag hållit kurser för doktorander och forskare i referenshantering och datakunskap.

Jag tog min gymnasielärarexamen i Linköping 2011, där jag presenterade mitt examensarbete med titeln "One to One - a student perspective on computer use in a Swedish high school" och blev legitimerad lärare 2013.

Idag arbetar jag som biologi- och kemilärare, samt ämnesansvarig i biologi och samordnare på det naturvetenskapliga programmet på Gullmarsgymnasiet. Under mina år på skolan har jag bland annat undervisat i:

  • Biologi
  • Marinbiologi
  • Kemi
  • Naturvetenskaplig specialisering
  • Naturkunskap
  • Matematik
  • Datakunskap
  • Fysik
  • Handledare av projektarbeten och numera gymnasiearbeten